Potop – ulewa, katastrofa, kataklizm, zbrodnia. Cel – zagłada niemal całego stworzenia. Przyczyna – nieprawość i grzech ludzki. Jedyny ocalały to Noe z rodziną i reprezentacja zwierząt. Czy potop musiał się wydarzyć? Biblijne opowiadanie o potopie jak żadne inne wcześniej czy później pokazuje czystą przemoc. Nie tyle inspirowaną Bogiem, czyContinue Reading