Oto człowiek! Oto Bóg.
Słaby, samotny, pobity, wzgardzony, odrzucony, odepchnięty, goły. Jak pisze dziś Izajasz: „Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.”
Co to za Bóg?Continue Reading

Rozpoczynamy święty czas Triduum Sacrum. Potrwa od dzisiejszej Liturgii Wieczerzy Pańskiej do II Nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania. Wszystkie to dni tworzą całość, jedność, centrum naszego życia chrześcijańskiego. Continue Reading

30 srebrników to dużo czy mało? Za ‘informację’ pewnie niewiele, ale za Mistrza i przyjaciela? Za wybór, którego nie da się powtórzyć? Za decyzję, której nie da się cofnąć? Za własną duszę?
Kościół czyta dziś ewangelię o 30 srebrnikach, o tym jak Judasz dogadał się z Arcykapłanami, że wyda im Jezusa.  3 lata z nim wędrował, słuchał Go i obserwował. A teraz chce go zdradzić z premedytacją za parę groszy? To musi być zły człowiek. Continue Reading

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem zdrady. Jezus zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra (de facto też zdradę). Obaj chodzili u boku Jezusa przez 3 lata, słuchali Jego słów, widzieli cuda, które czynił, byli jego najbliższymi przyjaciółmi. Obaj dopuszczają się zdrady, ale jakże różne są skutki ich postępowania. Continue Reading

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Betanii, do domu Łazarza, Marty i Marii, którzy urządzili dla Jezusa ucztę. Ostatni raz Jezus zasiada do stołu z przyjaciółmi. Z przyjacielem, nad którego śmiercią zapłakał, i którego wskrzesił z martwych. Oczami wyobraźni możemy zobaczyć jak Marta krząta się wkoło, Łazarz siedzi przy stole a Maria przynosi flakon z drogim olejkiem. Bardzo drogim olejkiem. Ewangelista podaje, że jego wartość wynosiła 300 denarów, czyli roczne zarobki robotnika.Continue Reading