Potop – ulewa, katastrofa, kataklizm, zbrodnia. Cel – zagłada niemal całego stworzenia. Przyczyna – nieprawość i grzech ludzki. Jedyny ocalały to Noe z rodziną i reprezentacja zwierząt. Czy potop musiał się wydarzyć? Biblijne opowiadanie o potopie jak żadne inne wcześniej czy później pokazuje czystą przemoc. Nie tyle inspirowaną Bogiem, czyContinue Reading

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Mt 9,9-13 Kim jest mój Kościół? Kościół to wspólnota wierzących, ktoś powie. Kiedy idę w niedzielę na Mszę świętą doContinue Reading

Dziś mija 40 lat od wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Wiele osób pamięta tamten dzień. Wybór Ja z racji wieku pamiętać nie mogę, ale doskonale pamiętam 2 kwietnia 2005 r. gdy Ojciec Święty umierał. Miałam wtedy 21 lat. Całe moje dotychczasowe życie to był pontyfikat Jana Pawła II i nieContinue Reading

Treść „dziesięciu słów” (jak określa je Księga Wyjścia w rozdziale 34 werset 28) znajdujemy w dwóch miejscach Starego Testamentu: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz w Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament nawiązuje do nich kilkukrotnie, np. w Kazaniu na Górze (Mt 5, 21 i 5, 27), w opowiadaniuContinue Reading

Coraz głośniej w sferze publicznej wybrzmiewają przekonania, że wiara to prywatna sprawa człowieka, że Kościół należy odseparować od państwa (najlepiej grubym murem), że nie wolno mieszać religii w sprawy ustawodawcze, że religię powinno wyrzucić się ze szkoły (choć to może akurat nie najgorszy pomysł). Zawsze, gdy zbliżają się wybory pojawiająContinue Reading